< return

Sauna

Provozní doba Ceny vstupného Provozní řád

 

Pro milovníky saunování nabízíme v zimních měsících provoz nově vybudované sauny v objektu hlavní budovy koupaliště. Pro návštěvíky je připravena nejen prostorná sauna, ale i příjemná odpočívárna s řadou lehátek, reprodukovanou hudbou a barem s občerstvením. 

 

Termín zahájení a ukončení provozu:
18. října 2019 - 

 

 Provozní doba:

pondělí

15:00 - 18:00 hod.

18:00 - 22:00 hod. - sauna bez plavek

úterý 15:00 - 21:00 hod.
středa

15:00 - 18:00 hod.

18:00 - 22:00 hod. - sauna bez plavek

čtvrtek 15:00 - 21:00 hod.
pátek 14:00 - 22:00 hod.
sobota 11:00 - 19:00 hod.
neděle 11:00 - 19:00 hod.

 

Ceny vstupného:
100,- Kč nad 15 let
75,- Kč do 15 let, ZTP, senioři nad 65 let, ISIC
zdarma - děti do 3 let

 

Cena permanentek:
3 750 Kč  50 vstupů nad 15 let
1 750 Kč  20 vstupů nad 15 let
1 000 Kč  10 vstupů nad 15 let

1 950 Kč  30 vstupů do 15 let, senioři nad 65 let, ISIC
1 375 Kč  20 vstupů do 15 let, senioři nad 65 let, ISIC
700 Kč  10 vstupů do 15 let, senioři nad 65 let, ISIC

 

Popis sauny:

Obchodní jméno provozovatele: Technická správa města Žatec, s.r.o.

Sídlo provozovatele: Čeradická 1014, Žatec

IČ: 227 92 830

Adresa provozovaného zařízení: Libočanská cesta 2930, Žatec

Telefonní číslo : 415 240 250

Adresa elektronické pošty: info@tsmzatec.cz

Předpokládané zahájení provozu : 1.10. 2012

Kapacita zařízení, návštěvnost : 42

Zpracovatel provozního řádu : Technická správa města Žatec, s.r.o.

Datum vyhotovení : září 2012

Odpovědná osoba: Ing. Andrej Grežo

 

Sauna

Sauna je umístěna v areálu koupaliště. Vstup do sauny je přes hlavní vstup do areálu koupaliště. Sauna je umístěna v levém křídle budovy, kde jsou dámské a pánské šatny pro ukládání oděvů, WC a sprchy, odpočívárna, ohřívárna, ochlazovací bazének a ochlazovací sprchy a venkovní ochlazovací prostor. Prádlo se návštěvníkům neposkytuje.

 

Šatny:

Šatny jsou vlevo za vstupem do objektu rozděleny pro muže a ženy. V šatně se návštěvník přezuje a převlékne do plavek. Po výstupu ze šatny je již čistý provoz. Součást šaten jsou též WC a sprchy.

 

Ohřívárna:

Ohřívárna je suchá, vytápěná elektrickými topidly. V ohřívárně je provedeno stupňovité sezení pro 42 osob.

 

Ochlazovna:

Ochlazovna je ve sprchách, kde jsou umístěny celkem 4 sprchy a jedna sprcha s kbelíkem Dále je zde ochlazovací bazén o objemu 3,8 m3 vody a ve venkovním prostoru je ohraničený prostor jako vnější ochlazovna. Sprchy a ochlazovací bazének jsou napojeny na stávající rozvody pitné vody. Bazén nemá dezinfekční zařízení.

 

Odpočívárna:

Odpočívárna má kapacitu 42 osob. V odpočívárně je umístěn bar pro drobné občerstvení návštěvníků.

 

Úklidová místnost:

Úklidová místnost je umístěna vlevo od vstupu do odpočívárny vedle prohřívárny. Zde se provádí také napouštění a vypouštění ochlazovacího bazénu.

 

Vytápění a větrání:

Šatny, odpočívárna, WC a sprchy jsou vytápěny teplovodním podlahovým topením z výměníku Žatecké teplárenské. Prohřívárna má poloautomatické odsávání a přisávání. Ostatní prostory (šatny,sprchy, WC, chodby, odpočívárna) mají poloautomatické odsávání.

 

Teploty:

v hale a na chodbách min.: 18 °C

v šatnách min.: 22 °C

v prohřívárně ve výšce 1,5 m max. 80 °C

v odpočívárně min.: 26 °C

 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:

Návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád. Do sauny nemají přístup nemocné osoby, zvláště trpící kožními a vlasovými či jinými přenosnými chorobami a chorobami vzbuzujících odpor, osoby zahmyzené a nebo jinak silně znečištěné nebo osoby pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky.