Plán blokového čištění pro rok 2019

Plán blokového čištění pro rok 2019

Blokové čištění 2019

Dle silničního zákona je povinnost provozovatele blokového čištění minimálně týden předem
tuto skutečnost oznámit veřejnosti dopravním značením – dopravní značka B 29 – zákaz stání
a dodatková tabulka s datem a hodinou provádění blokového čištění v dané lokalitě.
Blokové čištění bude probíhat v navržených termínech. Bude proveden úklid komunikací,
parkovišť a přilehlých veřejných prostranství. Souběžně bude provedeno i čištění uličních
vpustí.
22.3. Husova 3.4. U Hřiště
Malínská Podměstí
Písečná Sládkova
Dr. V. Kůrky U Jezu
25.3. Bří Čapků 5.4. Ostrov
Družstevní V Zahradách
nám. Poperinge Fibichova
Černobýla Erbenova
Pekárenská Hájkova
27.3. Jabloňová 8.4. Tyršova
Javorová U Odborů
Lipová Jakubská
Růžová Arbesova
Stavbařů Červenka
29.3. Vol.Čechů 10.4. Chmelařské nám.
Mládežnická Nerudovo nám.
J.Šafaříka Smetanovo nám.
Dukelská Pod známkovnou
Pražská
1.4. Svatováclavská
Mánesova
Francouzská
Čelakovského
Příkrá
Třebízského
B. Němcové
V ostatních ulicích bude prováděn úklid v rámci údržby města průběžně během roku
/zametání, ošetřování zeleně, čištění vpustí/.
Termíny pro jednotlivé lokality jsou orientační a mohou být změněny v případě mimořádných
událostí /sníh, náledí,větrná kalamita, déšť, …/.
V Žatci dne 22.2.2019
Ing. Andrej Grežo
jednatel Technické správy města Žatec, s.r.o.