Nová pravidla pro údržbu zeleně kolem silnic

Od letošního roku platí nová pravidla pro údržbu zeleně kolem silnic
Nová pravidla pro údržbu zeleně kolem komunikací platí od letošního jara v souvislosti se změnou
legislativy.
Zatímco ještě loni platilo, že město zajišťuje údržbu zeleně na celém území města, od letoška patří
sekání trávy či péče o stromy a keře podél silnic k povinnostem majitelů komunikací. Město se stará
prostřednictvím Technické správy města Žatec, s. r. o., jen o zeleň podél těch komunikací, které
jsou v majetku Žatce.
„Pokud si tedy lidé stěžují, že třeba není posekaná tráva u silnice v lokalitě U Popeliště, je to kvůli
tomu, že už to není pozemek, o který se staráme my. Jde o prostor kolem silnice I. třídy, proto je
údržba zeleně u komunikace věcí majitele, v tomto případě Ředitelství silnice a dálnic,“ vysvětlil
jednatel společnosti Technická správa města Žatec, s. r. o., Andrej Grežo.
Změna se týká například silnice v ulici Plzeňská včetně kruhových objezdů a Velichova (Ředitelství
silnic a dálnic) a ulic Pražská, Lounská, Chomutovská, Kadaňská včetně Radičevsi a Milčevsi
(Správa a údržba silnic Ústeckého kraje).
Případné dotazy ohledně údržby zeleně mohou občané posílat na e-mailovou adresu
info@tsmzatec.cz.