Důležité upozornění pro návštěvníky sauny!

Vážení příznivci sauny,

vzhledem k častým dotazům ohledně masáží v prostorách sauny uvádíme následující. Masáže a následné používání sprch, šaten a společných prostor bude možné pouze při zakoupení vstupného do sauny. V opačném případě nebudou masáže přístupné a používání sprch bude zakázáno.

Toto opatření nabývá platnosti dne 2.11. 2017.

Za kolektiv pracovníků Technické správy města Žatec, s.r.o. Ing. Andrej Grežo - jednatel společnosti