Informace o blokovém čištění na březen 2017

Vážení občané.

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s plánem blokového čištění.

Technická správa města Žatec, s.r.o.

Čeradická 1014, Žatec

 

Blokové čištění 2017

 

Začátek blokového čištění dne 13.3.2017

 

Dle silničního zákona je povinnost provozovatele blokového čištění minimálně týden předem tuto skutečnost oznámit veřejnosti dopravním značením – dopravní značka B 29 – zákaz stání a dodatková tabulka s datem a hodinou provádění blokového čištění v dané lokalitě.

Blokové čištění bude probíhat v navržených termínech. Bude proveden úklid komunikací, parkovišť a přilehlých veřejných prostranství. Souběžně bude provedeno i čištění uličních vpustí.

 

13.3.         J. Husa                                             24.3.           U Hřiště

                 Malínská                                                             Podměstí

                 Písečná                                                               Sládkova

                 Dr. V. Kůrky                                                        U Jezu

 

15.3.        Bří Čapků                                          27.3.           Ostrov

                Družstevní                                                           V Zahradách

                nám. Poperinge                                                   Fibichova

                Černobýla                                                            Erbenova

                Pekárenská                                                          Hájkova

 

17.3.        Jabloňová                                          29.3.          Tyršova  

                Javorová                                                              U Odborů

                Lipová                                                                 Jakubská

                Růžová                                                                Arbesova

                Stavbařů                                                              Červenka

 

20.3.        Vol.Čechů                                         31.3.            Chmelařské nám. 

                Mládežnická                                                        Nerudovo nám.

                 J.Šafaříka                                                             Smetanovo nám.

                Dukelská                                                              Pod známkovnou       

                Pražská

 

22.3.        Svatováclavská

                Mánesova

                Francouzská

                Čelakovského

                Příkrá

                Třebízského

                B.Němcové

 

V ostatních ulicích bude prováděn úklid v rámci údržby města průběžně během roku /zametání, ošetřování zeleně, čištění vpustí/.

Termíny pro jednotlivé lokality jsou orientační a mohou být změněny v případě mimořádných událostí /sníh, náledí,větrná kalamita, déšť, …/.

 

V Žatci dne 28.2.2017

                                                                                                  Ing.. Andrej Grežo

                                                                               jednatel Technické správy města Žatec, s.r.o.